Запорізький національний технічний університет

знту 2

Запорізький національний технічний університет

Запорізький національний технічний університет є провідним державним вищим навчальним закладом на Південному Сході України. ЗНТУ має IV рівень акредитації. Рішенням Державної акредитаційної комісії університету надана державна ліцензія (серія АE, номер 636806 від 19.06.2015) на здійснення освітньої діяльності за 56-ма спеціальностями та 36-ма напрямами підготовки.
Університет готує фахівців на денній та дистанційних (заочній) формах навчання ЗНТУ сьогодні – це 5 інститутів, 11 факультетів; 61 кафедра; 9 навчально-лабораторних корпусів із новітнім обладнанням; 5 студентських гуртожитків на 2300 місць, у тому числі – один сімейний; бібліотека з книжковим фондом у понад один мільйон примірників літератури; розвинені інформаційні мережі з виходом у глобальну комп’ютерну систему Internet та мережу Міністерства освіти і науки України «Уран»; редакційно-видавничий відділ; комп’ютерна друкарня; дві спортивно-оздоровчі здравниці – на Дніпрі та Азовському узбережжі, санаторій-профілакторій, медичний центр, спортивний та харчовий комплекси, потужна адміністративно-господарська частина тощо.
Університет готує бакалаврів, спеціалістів (інженерів), магістрів за 33 спеціальностями. Викладацький склад налічує понад 800 осіб, з яких 437 мають наукові ступені і вчені звання, в тому числі 58 доктори наук, професорів. Із числа викладачів 24 особи обрані дійсними членами і членами-кореспондентами Національної академії наук і галузевих академій України, 11 мають почесні звання заслужених діячів науки і техніки, заслужених працівників освіти, лауреатів Державної премії.

Контакти:
69063, Україна, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64.
Тел.: +38(061) 764 25 06
Факс: +38(061) 764 21 41
Офіційний сайт: http://www.zntu.edu.ua/
E-mail: rector@zntu.edu.ua