Національний університет «Запорізька політехніка»

NUZP

Національний університет «Запорізька політехніка»

Національний університет «Запорізька політехніка» є провідним державним вищим навчальним закладом на Південному Сході України. ЗВО має IV рівень акредитації. Рішенням Державної акредитаційної комісії університету надана державна ліцензія (серія АE, номер 636806 від 19.06.2015) на здійснення освітньої діяльності за 56-ма спеціальностями та 36-ма напрямами підготовки.

У серпні 2001 р. університету було надано статус «Національного».

НУ «Запорізька політехніка» сьогодні – це 6 інститутів, 12 факультетів, 60 кафедр, 9 навчально-лабораторних корпусів, 4 студентських гуртожитків на 2300 місць, бібліотека з книжковим фондом у понад мільйон примірників, редакційно-видавничий відділ, комп’ютерна друкарня, дві спортивно-оздоровчі здравниці, санаторій-профілакторій, медичний центр, спортивний та харчовий комплекси, потужна адміністративно-господарська частина тощо.

Університет готує бакалаврів, спеціалістів (інженерів), магістрів за 51 спеціальністю. Викладацький склад налічує понад 900 осіб, з яких 640 мають наукові ступені і вчені звання, в т.ч. 47 докторів наук, професорів. Із числа викладачів 24 особи обрані дійсними членами і членами-кореспондентами галузевих академій України, 25 мають почесні звання заслужених діячів науки і техніки, заслужених працівників освіти, лауреатів Державної премії. В НУ «Запорізька політехніка» навчається понад 13 тис. студентів.

Контакти:
69063, Україна, м.Запоріжжя, вул.Жуковського, 64.
Тел .: +38 (061) 7642506
E-mail: rector@zp.edu.ua
Сайт: https://zp.edu.ua/

Подати заявку на курс українською Ваш перший крок в ІТ! Подати заявку на курс англійською
Вгору