Запорізька державна інженерна академія

ZDIA_

Запорізька державна інженерна академія

Запорізька державна інженерна академія (ЗДІА) – державний інженерний ВНЗ промислового регіону, має вищий IV рівень акредитації. В ЗДІА здійснюється підготовка фахівців на 4 факультетах за рівнями вищої освіти бакалавр, магістр та освітньо-науковим рівнем доктор філософії. Бакалаври і магістри навчаються за 18 актуальними спеціальностями з 11 галузей знань, аспіранти – за 5 спеціальностями за денною та заочною формами навчання. Центр безперервної освіти виконує перепідготовку спеціалістів та надає освітні послуги на курсах підвищення кваліфікації та підготовчих курсах до вступу у ВНЗ. Студенти ЗДІА проходять практику та працевлаштовуються після завершення навчання на промислових підприємствах міста та регіону. ЗДІА має 3 навчальні корпуси, 2 гуртожитки, базу відпочинку «Студентська січ» на острові Хортиця та базу відпочинку «Монтажник» на Азовському морі. Студенти мають можливості особистого розвитку в позанавчальний час в спортивних секціях та студентському Центрі мистецтв «Порт-Арте».

Контакти:
69006 м. Запоріжжя, пр. Соборний, 226
Тел.: +38(061) 236 90 34
Факс: +38(061) 283 08 38
Офіційний сайт: http://www.zgia.zp.ua/
E-mail: admin@zgia.zp.ua