Вінницький національний технічний університет

внту

Вінницький національний технічний університет

Вінницький національний технічний університет – вищий навчальний заклад четвертого рівня акредитації.
ВНТУ єдиний в Україні та на терені СНД вищий навчальний заклад, в якому ще з 1991 року навчальний рік побудований по триместровій схемі, в якій 2 триместри є навчальними, за програмою вищої школи, а один триместр – робочим. Особливістю робочих триместрів є те, що під час їх проведення на 1–ому курсі всі студенти отримують робочі професії, які відповідають майбутнім інженерним, а на наступних курсах студенти працюють на робочих місцях на підприємствах, самостійно виконуючи робочі завдання та підвищуючи свою робочу кваліфікацію; керує робочими триместрами кафедра інтеграції навчання з виробництвом, представництва якої є в усіх промислових містах України.
Навчання в ВНТУ, який акредитовано за найвищим в Україні IV рівнем акредитації, здійснюється за схемою «бакалавр – інженер – магістр» за навчальними планами, в яких інтегровано найкращі риси вітчизняної та канадської систем вищої освіти.
Крім опанування основної спеціальності студенти–відмінники мають можливість по заочній формі набути другу спеціальність. I лише в нашому університеті в Україні студентам будь–якої спеціальності, які мають видатні спортивні досягнення, надається можливість паралельно опанувати спеціалізацію «Менеджмент організацій фізкультури і спорту».
Особливістю навчання в ВНТУ є також те, що після закінчення чотирирічного курсу підготовки по програмі бакалавра за фаховим напрямком широкого профілю, на магістерську підготовку зараховуються лише ті випускники бакалаврату, які отримали дипломи бакалавра з відзнакою і продемонстрували здатність до наукової чи навчальної роботи.
Студенти ряду спеціальностей в ВНТУ вивчають англійську мову на рівні технічного перекладача і вже за рік до завершення навчання здатні працювати в іноземних представництвах та за кордоном.
Університетські корпуси займають 25 гектарів землі в місті, ще на 10 гектарах за 100 кілометрів від Вінниці розкинувся спортивно–оздоровчий табір університету.
Особливістю виховного процесу в ВНТУ є те, що всі студенти першого, другого та третього курсів мають можливість зустрітись під час «Часів зустрічей» з видатними письменниками, музикантами, художниками, артистами театру та кіно, політиками і релігійними діячами, представниками правоохоронних органів та іншими цікавими людьми, що сприяє створенню в університеті аури культу загальнолюдських цінностей. Видається часопис «Імпульс».
Університет має ефективну систему підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації, яка не має аналогів. Підготовку науково–педагогічних кадрів здійснюють в аспірантурі з 19 спеціальностей і докторантурі з 4 спеціальностей, функціонують 5 спеціалізованих рад по захисту докторських та кандидатських дисертацій з 12 спеціальностей. За останні 10 років науковцями університету захищено 36 докторських і 255 кандидатських дисертацій.

Контакти:
21021, Україна, Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95
Тел.: +38(043) 256 08 48
Факс: +38(043) 246 57 72
Офіційний сайт: http://vntu.edu.ua
E–mail: vntu@vntu.edu.ua