Вінницький національний технічний університет

Вінницький національний технічний університет

Вінницький національний технічний університет – вищий навчальний заклад четвертого рівня акредитації.

Університет готує бакалаврів та магістрів за денною та заочною формами навчання на 7 факультетах та в 1 інституті за 25 бакалаврськими і 22 магістерськими спеціальностями. На сьогоднішній день в університеті навчається близько 5000 студентів очної та заочної форм навчання.

До складу ВНТУ входять такі факультати: факультет комп’ютерних систем і автоматики, факультет електроенергетики та електромеханіки, Факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, Факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Факультет інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем, Факультет машинобудування та транспорту, Факультет будівництва, теплоенергетики та газопостачання та Інститут екологічної безпеки та моніторингу довкілля.

У Вінницькому національному технічному університеті створено розвинуту сучасну матеріально-технічну базу, яка повною мірою забезпечує потреби навчально-виховного процесу та науково-дослідної роботи і є достатньою для подальшого розвитку університету в напрямку інтеграції в європейський та світовий освітній простір.

В університеті приділяється увага комп’ютерному забезпеченню навчального процесу, а саме: збільшенню щороку сучасної комп’ютерної техніки, впровадженню комп’ютерних мереж та новітніх інформаційних технологій, придбанню ліцензійних програмних продуктів.

Серед пріоритетів розвитку університету – створення сучасного інформаційного забезпечення навчального процесу шляхом розвитку ресурсів та нових технологій обслуговування в бібліотеці та активного впровадження інноваційних інформаційних технологій і ресурсів, телекомунікаційних технологій та технологій дистанційного навчання.

Контакти:
Адреса: 21021 Вінниця, Хмельницьке шосе 95
Електронна пошта: vntu@vntu.edu.ua
тел.: +38 (0432) 56 08 48
Сайт: https://vntu.edu.ua

Подати заявку на курс українською Ваш перший крок в ІТ! Подати заявку на курс англійською
Вгору