Національний університет «Чернігівська політехніка»

НУ Черниговская политехника

Національний університет «Чернігівська політехніка»

4 жовтня 2013 р., згідно Указа Президента № 544/2013, університет отримує статус національного і починає функціонувати як Чернігівський національний технологічний університет.

Відповідно до наказу МОНУ від 10.12.2019 № 1532 Чернігівський національний технологічний університет перейменовано у Національний університет «Чернігівська політехніка»

Структура університету включає 7 навчально-наукових інститутів, 2 факультети, 33 кафедри, центр перепідготовки та заочного навчання, аспірантуру та докторантуру, наукову бібліотеку, бізнес-інноваційний центр та редакційно-видавничий відділ. До складу університету входять Коледж економіки і технологій та Коледж транспорту та комп’ютерних технологій.

З 2014 року до складу університету входить Чернігівський державний інститут економіки і управління.

Університет реалізує свою місію шляхом досягнення наступних стратегічних цілей:

  • Утвердження Університету як провідного, конкурентоспроможного, сучасного національного науково-освітнього центру міжнародного рівня.
  • Розвиток особистості та професійне зростання учасників освітнього процесу, формування компетенцій, що визначають конкурентоспроможність випускників на ринку праці в Україні та світі.
  • Розвиток креативного потенціалу науково-педагогічних працівників Університету.
  • Підвищення міжнародного авторитету Університету, забезпечення відповідності освітніх послуг міжнародним стандартам якості.
  • Розбудова ефективної системи управління Університетом, модернізація його структури відповідно до змін національної системи вищої освіти та в контексті інтеграції у світовий простір.
  • Впровадження у всі сфери діяльності університету новітніх інформаційних технологій та програмного забезпечення, інтеграція Університету у вітчизняний та світовий інформаційний простір.

Контакти:

Адрес: вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна 14035
Тел.: +38(0462) 665-103
E-mail: cstu@stu.cn.ua
Сайт: https://stu.cn.ua

Вгору