Чернігівський національний технологічний університет

чнту

Чернігівський національний технологічний університет

1960 р. – Розпорядженням Ради Міністрів Української РСР № 651 від 11 травня у місті Чернігові організований загальнотехнічний факультет, підпорядкований Київському політехнічному інституту. Декан факультету – авторитетний працівник вищої школи Е. Г. Калита.
1965 р. – Наказом Міністра вищої і середньої спеціальної освіти УРСР № 99 від 23 лютого 1965 р. з 1 вересня створено Чернігівський філіал Київського політехнічного інституту в складі 3-х факультетів: механічного, технологічного та загальнотехнічного. Директор філіалу – Е. Г. Калита.
1965 — 1991 рр – Чернігівський філіал КПІ розвивається як вищий технічний навчальний заклад, що забезпечує потреби регіону у висококваліфікованих інженерних кадрах.
Директори: кандидат технічних наук, доцент П. О. Руденко (1982 – 1986), доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України О. І. Денисов (1986 – 2009).
1991 р. – Чернігівський філіал КПІ стає самостійним вищим навчальним закладом як Чернігівський технологічний інститут.
1999 р. – Чернігівський технологічний інститут отримує найвищий статус освітянської кваліфікації і стає Чернігівським державним технологічним університетом.
З 2010 р. університет очолює доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України С. М. Шкарлет.
2011 р. – Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 року № 707 до складу ЧДТУ входить Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці (з 1969 р. – єдиний в Україні навчальний заклад, який готував фахівців для системи соціального захисту населення).
2011 р. – Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.08.2011 року № 971 Чернігівський комерційний технікум приєднаний до Чернігівського державного технологічного університету як структурний підрозділ Університету – Коледж економіки і технологій Університету.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 25.07.2014 року № 875 Коледжу економіки і технологій Чернігівського державного технологічного університету наданий статус відокремленого структурного підрозділу Чернігівського державного технологічного університету.
Наказом Міністерства освіти і науки України від 21.08.2014 року № 949 внесені зміни до наказу МОН України від 25.07.2014 року № 875 «Про зміну статусу Коледжу економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету», який ще з 1966 р. готував висококваліфікованих працівників для торгівлі та готельно–ресторанного господарства. З 2006 р. директором коледжу є М.В. Сокол.
2013 р. – Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.11.2013 року № 1639 Чернігівський технікум транспорту та комп‘ютерних технологій реорганізований шляхом приєднання до Чернігівського національного технологічного університету як структурний підрозділ – Коледж транспорту та комп‘ютерних технологій ЧНТУ.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.05.2014 року № 611 внесені зміни до наказу МОН України від 28.11.2013 року № 1639 Чернігівський технікум транспорту та комп‘ютерних технологій реорганізований шляхом приєднання до Чернігівського національного технологічного університету як відокремлений структурний підрозділ – Коледж транспорту та комп‘ютерних технологій ЧНТУ,  який був створений ще у 1967 р. як Чернігівський радіомеханічний технікум. З 1996 року його керівником незмінно є В. М. Радченко, к.п.н., доцент, заслужений працівник освіти.
2013 р. – Указом Президента № 544/2013 від 4 жовтня 2013 р., ЧДТУ отримує статус національного і починає функціонувати як Чернігівський національний технологічний університет.
2014 р. – На підставі наказів Міністерства освіти і науки України від 05.02.2014 року № 103, від 23.04.2014 року № 510 до складу університету входить Чернігівський державний інститут економіки і управління. За час його самостійного існування ВНЗ очолювали: заслужений працівник освіти України, академік Академії наук національного прогресу України, кандидат технічних наук Б. І. Суховірський (1994–2002 рр.); доктор технічних наук, професор В. О. Боровой (2002–2007 рр.); доктор економічних наук, професор І. С. Каленюк (2008–2013 рр.); доктор технічних наук, професор В. В. Казимир (2013–2014 рр.).
Багаторічна історія становлення і розвитку, традиції та могутній освітньо-науковий потенціал університету свідчать: ЧНТУ був, є і буде гідним флагманом вищої освіти в Україні, справжньою кузнею з підготовки висококваліфікованих фахівців, готових віддати свої знання і сили в ім’я розбудови рідної держави.

Контакти:
14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95,
Тел.: +38(046) 266 51 03
Факс: +38(046) 266 51 05
Офіційний сайт: http://www.stu.cn.ua
E–mail: cstu@stu.cn.ua