Національний Університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Національний Університет кораблебудування імені адмірала Макарова

НУК ім. адм. Макарова – єдиний в Україні унікальний заклад вищої освіти, який здійснює підготовку фахівців для суднобудівного, кораблебудівного, машинобудівного, енергетичного, морегосподарського комплексів України та інших країн світу за міжнародними нормами і вимогами. Підтвердженням цього є отримання в 2014 р. міжнародного і державного сертифікатів якості підготовки фахівців ISO 9001:2008 та ДСТУ ISO 9001:2009 від світового лідера серед кваліфікаційних товариств «Бюро Верітас Сертифікейшн Україна». Товариство щороку здійснює наглядовий аудит за функціонуванням системи управління якості НУК.

За свою 100-річну історію в університеті підготовлено більше ніж 100 тисяч фахівців для вітчизняного і закордонного кораблебудування. Зараз до складу НУК ім. адм. Макарова входять: 5 інститутів, 4 факультети, Херсонська та Первомайська філії, 4 навчально-наукові центри, Коледж корабелів і Первомайський коледж, 2 закордонних навчально-консультаційні пункти, багатопрофільний Морський ліцей ім. професора Александрова, Академія гардемаринів. У НУК ім. адм. Макарова навчаються більше 7500 тис. студентів за 14 галузями знань та 29 спеціальностями. Університет забезпечує підготовку інженерних і наукових кадрів високої кваліфікації – молодших спеціалістів, молодших бакалаврів, бакалаврів, магістрів денної та заочної форм навчання, PhD, кандидатів докторів наук.

Навчальний процес у НУК ім. адм. Макарова забезпечують 49 кафедр, на яких працюють 541 викладач, з них 63 докторів наук, 90 професорів, 276 кандидатів наук, 270 доцентів. Серед вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації у Миколаївській області НУК ім. адм. Макарова протягом багатьох років посідає провідне місце за чисельністю студентів, спеціальностей, викладачів з вченими ступенями та званнями, наукових шкіл та напрямів наукових досліджень.

Контакти:

м. Миколаїв, 54007, Проспект Героїв України, 9,

Телефон: 0512-42-42-80,

Е-mail: university@nuos.edu.ua

Сайт: https://nuos.edu.ua/

Подати заявку на курс українською Ваш перший крок в ІТ! Подати заявку на курс англійською
Вгору