Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

нук

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК ім. адмірала Макарова) – провідний вищий навчальний заклад Миколаєва.

За свою більш ніж 90–річну історію в університеті підготовлено майже 55 тисяч фахівців для вітчизняного і закордонного кораблебудування. На 2017 рік до складу НУК входять: 9 інститутів, 3 факультети, філія у м. Херсоні, Коледж корабелів та Первомайський коледж, навчально–консультаційні пункти у 6 містах України та 2 закордонних, багатопрофільний Морський ліцей ім. професора Александрова та Академія гардемаринів. У НУК навчаються біля 12 тисяч студентів за 28 напрямами та 38 спеціальностям.
Університет забезпечує підготовку інженерних та наукових кадрів високої кваліфікації – молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів і магістрів денної та заочної форм навчання; сучасний рівень наукових досліджень і підготовки викладачів, кандидатів і докторів наук.
Навчально–виховний процес у НУК забезпечують кафедри, на яких працюють більше 700 викладачів, з них 77 докторів наук, професорів та 325 кандидатів наук, доцентів. Серед вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівня акредитації у Миколаївській області НУК протягом багатьох років посідає провідне місце за чисельністю студентів, спеціальностей, викладачів із вченими ступенями та званнями, наукових шкіл та напрямів наукових досліджень.

В університеті сформована й успішно діє інфраструктура планування та проведення наукових досліджень, основу якої складають: науково–експертна рада університету, науково–технічні ради за напрямками досліджень, 15 наукових шкіл, зокрема «Дослідження морехідних якостей та проектування нових типів суден», «Підготовка та спалювання палив», «Паяння та зварювання тиском у вакуумі», «Екологічна безпека та енергозбереження», «Кондиціонування та холодильна техніка», «Перспективні енергетичні технології», «Газотермічні покриття», «Управління проектами наукомістких виробництв». Відомими в Україні та за її межами є 7 галузевих лабораторій та 6 науково–технічних центрів, серед яких центри метрологічної атестації поліметричних систем, підводної техніки, енергозбереження, екологічної безпеки.
Університет має п’ять навчальних корпусів, серед яких відновлене студентське містечко в зеленій зоні півострова між річками Інгул і Південний Буг, два фізкультурно–оздоровчих комплекси, три студентських гуртожитки і два житлових будинки, у яких створені умови для навчання, заняття спортом, підвищення рівня культури, наукового й інтелектуального розвитку, відпочинку і заняття особистими захопленнями всього 12–тисячного колективу. Також в університеті створена спілка студентського самоврядування, в якій існують органи контролю «студентський Парламент», органи підтримки «профком» та орган відпочинку та розваг НУК–TV. Безпосередньо на березі Чорного моря в курортних місцях області (у м. Очакові й у селищі Коблево) знаходяться комфортабельні університетські оздоровчі зони відпочинку для студентів і співробітників університету, функціонує комплекс харчування «Камбуз».

Контакти:
54025, м. Миколаїв, проспект Героїв України, 9
Офіційний сайт: http://www.nuos.edu.ua