Авторські права

© Авторські права 2015-2024. Всі права захищено.

Текст, зображення, графіки, звук, анімація та відео, а також їх розташування на веб-сайтах QATestLab захищені авторським правом та іншими комерційними правами. Зміст цих веб-сайтів не може копіюватися, поширюватися, змінюватися або ставати доступним третім особам в комерційних цілях.

Торгові марки

Якщо не вказано інше, всі товарні знаки на веб-сайтах QATestLab знаходяться під захистом закону про товарні знаки. Це відноситься, зокрема, до торгових марок, типів печатки, логотипів і емблем QATestLab. Знаки та елементи дизайну, які використовуються на нашому сайті, є інтелектуальною власністю QATestLab.

Ліцензія

Інтелектуальна власність, що міститься на веб-сайті QATestLab, наприклад, патенти, товарні знаки та авторські права захищені. Цей сайт не надає ліцензії на використання інтелектуальної власності QATestLab або третіх осіб.

Подати заявку на курс українською Ваш перший крок в ІТ! Подати заявку на курс англійською
Вгору