Авторські права

© Авторські права 2015-2022. Всі права захищено.

Текст, зображення, графіки, звук, анімація та відео, а також їх розташування на веб-сайтах QATestLab захищені авторським правом та іншими комерційними правами. Зміст цих веб-сайтів не може копіюватися, поширюватися, змінюватися або ставати доступним третім особам в комерційних цілях.

Торгові марки

Якщо не вказано інше, всі товарні знаки на веб-сайтах QATestLab знаходяться під захистом закону про товарні знаки. Це відноситься, зокрема, до торгових марок, типів печатки, логотипів і емблем QATestLab. Знаки та елементи дизайну, які використовуються на нашому сайті, є інтелектуальною власністю QATestLab.

Ліцензія

Інтелектуальна власність, що міститься на веб-сайті QATestLab, наприклад, патенти, товарні знаки та авторські права захищені. Цей сайт не надає ліцензії на використання інтелектуальної власності QATestLab або третіх осіб.

Вгору