Кафедра захисту інформації Запорізького національного технічного університету

ЗНТУ

Кафедра захисту інформації Запорізького національного технічного університету

Кафедра захисту інформації Запорізького національного технічного університету заснована у 2006 р. та на сьогодні проводить освітній процес за напрямами підготовки та спеціальності (спеціалізації):
125 – «Кібербезпека», освітні програми: «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки»; «Безпека інформаційних і комунікаційних систем», а також здійснює підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за напрямами: 6.170101 – «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» (Д,З)
6.170102 – «Системи технічного захисту інформації» (Д,З).

Контакти:
Тел.: +38(061) 769 84 91, +38(061) 769 84 21, +38(061) 769 85 97
Сайт: http://www.zntu.edu.ua/kafedra-zahistu-informaciyi
Е-mail: kafedra_zahisty@zntu.edu.ua