Факультет кібернетики Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука

факультет_кибернетики

Факультет кібернетики Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука

Факультет кібернетики Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука заснований в 1999 році під назвою «Факультет інформатики та обчислювальної техніки» і дав змогу здобути освіту за двома спеціальностями – «Прикладна математика» та «Інформатика». В 2000 році факультет отримав теперішню назву – «Факультет кібернетики».
Кібернетика – це наука про загальні закономірності отримання, зберігання, передачі та перетворення інформації в складних керуючих системах, незалежно від того, які це системи – машини, живі організми або суспільство. Кібернетика має багато напрямів, які доповнюють один одного: штучний інтелект, комп’ютерний зір, системи керування, біологічна кібернетика, робототехніка, технічна кібернетика, економічна кібернетика, психологічна кібернетика та інші. Така багатогранність дає науці величезні плюси і дозволяє студентам, які вирішили обрати факультет кібернетики, досягнути вершин в абсолютно різних галузях.
Сучасне покоління стало свідком створення найновіших розробок в галузі науки та техніки. І факультет кібернетики, як уособлення ІТ-інновацій, здійснює активну діяльність у всіх напрямках сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
Факультет кібернетики здійснює підготовку:
• фахівців з інформаційних технологій, інженерів-програмістів – спеціальність 122 Комп’ютерні науки;
• фахівців з розробки та тестування програмного забезпечення – спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення;
• вчителів інформатики та математики, викладачів вищих навчальних закладів – спеціальність 014 Середня освіта (інформатика)).
На факультеті кібернетики функціонують дві кафедри:
• математичного моделювання – очолює доктор фізико-математичних наук, професор Джунь Йосип Володимирович;
• інформаційних систем та обчислювальних методів – кандидат технічних наук, доцент Юскович-Жуковська Валентина Іванівна.
Про успішність українських фахівців в сфері інформаційних технологій свідчать престижні міжнародні рейтинги. Так, станом на 2017 рік в загальному рейтингу ресурсу HackerRank Україна посідає 11 місце серед всіх країн світу, в рейтингу серед математично сильних програмістів – 4 місце, а в рейтингу по ІТ-безпеці – 1 місце. В спортивному програмуванні Україна посідає 5 місце в світі (за даними рейтингу TopCoder).
Факультет кібернетики безпосередньо причетний до високого статусу нашої держави в сфері ІТ. Адже протягом своєї діяльності факультет підготував більше 1000 висококваліфікованих фахівців в галузі інформаційно-комунікаційних технологій. Вже під час навчання студенти факультету починають свою практичну діяльність, пов’язану з розробкою та тестуванням програмного забезпечення, створюють сайти, web-додатки, віддалено працюють в закордонних аутсорсингових ІТ-компаніях, забезпечуючи собі таким чином потужний старт у своїй подальшій професійній кар’єрі.

Випускова кафедра інформаційних систем та обчислювальних методів факультету кібернетики, здійснює підготовку фахівців за напрямками:
• 12 Інформаційні технології. 121 Інженерія програмного забезпечення, Бакалавр.
Ліцензійний обсяг. Денна форма – 50, заочна форма навчання – 50.
Випускник отримає кваліфікацію: 3121 фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення.
Форма навчання: Денна форма, заочна форма навчання.
• 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології.
12 Інформаційні технології. 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Бакалавр.
Ліцензійний обсяг. Денна форма – 45, заочна форма навчання – 10.
Випускник отримає кваліфікацію: 3121 фахівець з інформаційних технологій.
Форма навчання: Денна форма, заочна форма навчання.
• 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)
• 014 Середня освіта (Інформатика)
Основні напрямки підготовки фахівців:
• Розробка програмного забезпечення;
• Інформаційні технології;
• Інформаційні системи та бази даних;
• Викладання інформатики та споріднених дисциплін;
• Комп’ютерна графіка та дизайн;
• Мережеві технології та системне адміністрування.
Викладачі кафедри беруть участь у конференціях, які проводяться на базі університету, Національної академії наук України, Національної академії педагогічних наук України та провідних ВНЗ України, Білорусії, Угорщини, Польщі. Щорічно в університеті організовуються всеукраїнські та міжнародні науково-практичні конференції з питань інформатизації та комп’ютерних технологій, зокрема, «Інформаційні технології: проблеми науки, практики, освіти», семінари з інформатики для вчителів, тощо.

Сайт: http://www.megu.edu.ua/uk/kibernetiki/