Кафедра інформаційних технологій проектування Черкаського державного технологічного університету

Кафедра_інформаційних_технологій_проектування

Кафедра інформаційних технологій проектування Черкаського державного технологічного університету

Кафедра інформаційних технологій проектування Черкаського державного технологічного університету здійснює підготовку:

  • бакалаврів зі спеціальності 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології (освітня програма – Інформаційні технології проектування);
  • магістрів зі спеціальності 122 – Інформаційні технології проектування (освітня програма – Інформаційні технології проектування).

Змістом спеціальності є застосування сучасних комп’ютерних технологій (математичного моделювання, розподілених систем, комп’ютерних мереж, експертних систем та систем прийняття рішень, мультимедійних інформаційних технологій, інформаційних ресурсів Internet):

  • на всіх етапах проектування та розробки нових об’єктів і процесів;
  • підготовки конструкторської та керівної документації.

Випускники кафедри працюють у банківських установах, представництвах іноземних фірм, малих та спільних підприємствах, комерційних структурах та державному секторі на посадах менеджерів і керівників проектів.
Основні зусилля викладачів даної спеціальності спрямовані на те, щоб студент отримав ґрунтовні знання та набув необхідні уміння та навички із своєї спеціальності, а, також, міг самостійно творчо мислити та формувати науковий світогляд професійної компетентності.

Контакти:
Тел.: +38(047) 273 02 35
Офіційний сайт: https://chdtu.edu.ua/fitis/kitp
E–mail: kafedra.itp@gmail.com