Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем Черкаського державного технологічного університету

ЧДТУ_КПЗ

Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем Черкаського державного технологічного університету

Кафедра «Програмного забезпечення автоматизованих систем» Черкаського державного технологічного університету створена у 1998 році в результаті реорганізації кафедри «Обчислювальної техніки» та організації факультету ФІТІС, якому вона належить. Кафедра є випускаючою зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення».
Навчальний процес ведуть 15 науково–педагогічних працівників: 1 професор, 7 кандидатів наук, 4 доцента, старші викладачі та асистенти. Забезпечує навчальний процес навчально–допоміжний персонал кафедри у складі 2 осіб. Кафедра налічує 16 співробітників. За час існування кафедри її співробітниками захищені 1 докторська та 7 кандидатських дисертацій.
В межах спеціальності можлива підготовка за спеціалізаціями: «Програмне забезпечення штучного інтелекту» і «Програмне забезпечення САПР у будівництві. Випускники кафедри отримують кваліфікацію бакалавра з комп‘ютерних наук після 4 років навчання та магістра після 5,5 років. Крім того кафедра допомагає у підготовці спеціалістів по спеціальностям 7.080401 «Інформаційні управляючі системи та технології», 7.091501 «Комп‘ютерні системи та мережі» та 7.030505 «Прикладна лінгвістика». На кафедрі навчаються 4 аспіранти.
Переважна більшість викладачів та обслуговуючого персоналу має базову освіту, яка співпадає з профілем спеціальності.
Викладачі кафедри беруть участь у виданні методичних праць, наукових статей та в науково–дослідній роботі, яка спрямована на розробку теорії та практики автоматизованих систем збору і обробки інформації і проводиться за напрямками, що відповідають професійній діяльності викладачів.
Інженерія програмного забезпечення – це інженерна дисципліна, яка пов’язана зі всіма аспектами виробництва програмного забезпечення від початкових стадій створення специфікації до підтримки системи після здачі в експлуатацію.
Індустрія програмування – одна з найбільш перспективних і динамічних галузей. Компанії Google, Microsoft, Facebook є лідерами світової економіки.
В Україні та в Центральному регіоні зокрема успішно функціонують десятки ІТ–компаній, що працюють на замовлення закордонних партнерів. Ці компанії забезпечують цікаві проекти, професійне зростання та гідну зарплату. Прогнози економічного розвитку галузі в нашій країні стримуються дефіцитом кваліфікованих кадрів.
Освіта в сфері інженерії програмного забезпечення – це розумна інвестиція у своє майбутнє. У нас Ви навчитеся не просто програмувати (кодувати), а створювати програмні продукти – аналізувати вимоги, працювати в командні розробників, тестувати та забезпечувати якість продукту, керувати програмними проектами.
На нашій кафедрі працюють керівники та спеціалісти ІТ-компаній, що з радістю діляться знаннями та досвідом зі студентами. Студенти кафедри проходять виробничі практики в ІТ-компаніях і на 3–му, і на 4–му курсах, що надає їм переваги у практичному досвіді та подальшому працевлаштуванні.
Кафедра має 2 комп’ютерні лабораторії, обладнані сучасною технікою та мультимедійні аудиторії.
Наші студенти беруть участь в олімпіадах та конференціях. Кращі студенти займаються науково–дослідною роботою та продовжують своє навчання в аспірантурі.
Випускники кафедри працюють у провідних ІТ-компаніях регіону.

Контакти:
Тел.: +380(047) 273 02 68
Офіційний сайт: https://chdtu.edu.ua/fitis/kpzas