Кафедра прикладної математики Національного університету водного господарства та природокористування

НУВГП_kпм

Кафедра прикладної математики Національного університету водного господарства та природокористування

Кафедра прикладної математики Національного університету водного господарства та природокористування створена 1 вересня 1997 р. і мала початкову назву кафедра інформаційних систем та математичного моделювання. Її очолив д.т.н., проф. А. П. Власюк. У 1999 р. на кафедрі ліцензовано спеціальність «Прикладна математика», у зв’язку з чим вона отримала назву кафедра прикладної математики.

У 2013 р. кафедру очолив к.ф.-м.н., доц. Ю.В. Турбал. З липня 2016 р. посаду завідувача кафедри обійняв д.т.н., доц. П. М. Мартинюк.

Кафедра є випусковою зі спеціальності «Прикладна математика» галузі знань 11 «Математика та статистика» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «магістр». У 2013 р. ліцензовано напрям підготовки «Інформатика» (зараз – спеціальність 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології»). У 2016 році ліцензовано новий напрям підготовки 122 «Інженерія програмного забезпечення» галузі знань 12 «Інформаційні технології».

Контакти:
Офіційний сайт: http://nuwm.edu.ua/nni-akot/kaf-pm
E-mail: kaf-pm@nuwm.edu.ua
https://www.facebook.com/pg/it.nuwm/about/?ref=page_internal