Кафедра інформаційних технологій і програмної інженеріі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

ЧНТУ_КІТПІ

Кафедра інформаційних технологій і програмної інженеріі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Ліцензований обсяг прийому студентів за напрямом 121 – «Інженерія програмного забезпечення» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» забезпечують 25 викладачів, з яких 2 доктори наук, професори (8%) та 16 кандидатів наук, доцентів (64%). Будучи висококваліфікованими професіоналами, співробітники кафедри здійснюють проведення навчального процесу на високому науково-методичному рівні, забезпечуючи сучасні вимоги до підготовки фахівців за вищезгаданим напрямом.

Кафедрою інформаційних технологій та програмної інженерії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького виконуються дослідження за наступними науковими темами: «Впровадження корпоративної оптоволоконної обчислювальної мережі ЧДІЕіУ» (номер державної реєстрації 0112U004275), «Інформаційне, програмне та математичне забезпечення видобутку метану закритих шахт: компоненти, моделі, методи» («ШАХТИ-2») (№ держреєстрації 0113U001414).

Крім розробки вказаних наукових тематик, кафедра бере участь у проекті TEMPUS «CABRIOLET Модельно-орієнтований підхід та інтелектуальна система для еволюційного співробітництва академії та промисловості в сфері електронної та обчислювальної техніки» (Проект 544497-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPHES). Метою проекту є відповідь на потребу суспільства у висококваліфікованих фахівцях в електронній та обчислювальній техніці шляхом введення інтегрованого модельно-орієнтованого підходу для безперешкодного і ефективного еволюційного співробітництва та зв’язку між навчальними установами та промисловістю до 2016 року. Проектна ідея відповідає стратегії розвитку українських університетів, а саме «Державній програмі з активізації економіки до 2014 року» та «Концепції науково-інноваційної політики в системі вищої освіти України на 2012-2016 роки».

Оскільки потреби інформаційного суспільства постійно зростають та змінюються, науково-педагогічним колективом безперервно здійснюються напрацювання в області наукових та методичних досліджень, результати яких представлені в якості нових підручників і методичних посібників.

Одним із наукових напрямків підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри є аспірантура.

Кожен зі студентів має змогу брати участь у перспективних стартапах, проявити свої найкращі якості та здібності, знайти цікаву для нього сферу діяльності, а також отримати безцінний досвід роботи в команді. Постійна співпраця з ІТ-компаніями надає можливість студентам швидко стати затребуваними фахівцями своєї справи.

Під час навчання студенти займаються в лабораторіях та предметних аудиторіях, що обладнані технічними засобами навчання, обчислювальною технікою, сучасним обладнанням, стендами, апаратурою і приладами.

Контакти:
Тел.:+38(046) 223 28 41
Офіційний сайт: http://kpi.stu.cn.ua/about/
Е-mail: KafedraPI@yandex.ua