Кафедра інформаційних технологій проектування Черкаського державного технологічного університету

Кафедра_інформаційних_технологій_проектування

Кафедра інформаційних технологій проектування Черкаського державного технологічного університету

Кафедра інформаційних технологій проектування Черкаського державного технологічного університету здійснює підготовку:

  • бакалаврів зі спеціальності 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології (освітня програма – Інформаційні технології проектування);
  • магістрів зі спеціальності 122 – Інформаційні технології проектування (освітня програма – Інформаційні технології проектування).

Змістом спеціальності є застосування сучасних комп’ютерних технологій (математичного моделювання, розподілених систем, комп’ютерних мереж, експертних систем та систем прийняття рішень, мультимедійних інформаційних технологій, інформаційних ресурсів Internet):

  • на всіх етапах проектування та розробки нових об’єктів і процесів;
  • підготовки конструкторської та керівної документації.

Випускники кафедри працюють у банківських установах, представництвах іноземних фірм, малих та спільних підприємствах, комерційних структурах та державному секторі на посадах менеджерів і керівників проектів.
Основні зусилля викладачів даної спеціальності спрямовані на те, щоб студент отримав ґрунтовні знання та набув необхідні уміння та навички із своєї спеціальності, а також міг самостійно творчо мислити та формувати науковий світогляд професійної компетентності.

Контакти:
Тел.: +38(047) 273 02 35
Офіційний сайт: https://chdtu.edu.ua/fitis/kitp
E–mail: kafedra.itp@gmail.com