Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького – вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, освітній, науковий, культурний та інтелектуальний центр Шевченкового краю. Головним завданням університету є підготовка конкурентноспроможних фахівців, розвиток науки, патріотичне й морально-духовне виховання особистості.

Теоретичну і практичну підготовку спеціалістів забезпечують 48 кафедр, де працюють понад 600 викладачів, серед яких 5 академіків, 3 члени-кореспонденти, 70 докторів наук та професорів, понад 300 кандидатів наук та доцентів. Майже 50% нинішнього професорсько-викладацького складу є випускниками університету.

Підготовка фахівців здійснюється за 52 спеціальностями, у тому числі за ступенем бакалавра – за 37 спеціальностями (спеціалізаціями).

В університеті діє аспірантура, яка готує науково-педагогічні кадри за 14 спеціальностями: 014 середня освіта, 032 історія та археологія, 033 філософія, 035 філологія, 051 економіка, 053 психологія, 073 менеджмент, 091 біологія, 102 хімія, 104 фізика та астрономія, 113 прикладна математика, 121 інженерія програмного забезпечення, 122 комп’ютерні науки та інформаційні технології.

У докторантурі підготовка здійснюється за 11 спеціальностями: 011 наука про освіту 011 наука про освіту, 014 середня освіта, 032 історія та археологія, 033 філософія, 035 філологія, 051 економіка, 053 психологія, 073 менеджмент, 091 біологія, 104 фізика та астрономія.

Контакти:
18031 Україна, м. Черкаси, б-р Шевченка, 81
Тел: (0472) 37-21-42; (0472) 35-44-63
E-mail: cic@cdu.edu.ua
Сайт: http://www.cdu.edu.ua/

Вгору